Naturofloor EFH Nasszellen


Bauherr:   Familie Disch, Mellingen
Bauleitung/GU:   Plarea AG, Baden-Dättwil
Ausführung:   Februar 2017
Arbeiten:   Naturofloor Boden- und Wandbeläge in Nasszellen